Pro tento rok jsme pro Vás k zapůjčení připravili motocykly

 YAMAHA MT 09 model 2017 a YAMAHA MT09 Tracer model 2017 


MT09MT09_Tracer

 


 

Podmínky zapůjčení tady - platí pro obě motorky:

Cena pronájmu:

1.     hodina: 1000,-Kč

2.     den: 1500,-Kč od 9 do 16:30 hod 200 km v ceně 200 km

3.     víkend: 3500,-Kč od pátku 16 hod do pondělí 10 hod 500 km v ceně

·  Individuální termín zapůjčení dle dohody.

·  Každý další km 3,-Kč

·  Kauce: 30.000,-Kč

·  V ceně je možno motorku zapůjčit včetně pevných plastových bočníchkufrů včetně nosičů.

·  Motorka je vybavena stupačkami a páčkami PP Tuning!!!

·  Při zakoupení obou páček PP Tuning je celodenní terstovací jízda ZDARMA!!!

·  Při zakoupení kompletního přepákování stupaček PP Tuning je víkendová testovací jízda ZDARMA!!!

·  Ostatní podmínky na tel.: 777 81 87 46

 


Jak se to dělá?

Na základě telefonického nebo osobního kontaktu a sdělení nezbytných údajů si můžete rezervovat Vámi vybraný model skútru či motocyklu, datum a přesný čas zapůjčení. Zájemce o zapůjčení musí mít pro jízdu k dispozici vlastní motocyklové oblečení.

Podmínky zapůjčení vozidla:

1. Zájemce o jízdu podepíše prohlášení že:

·  je držitelem platného řidičského oprávnění k řízení osobních motorových vozidel odpovídající skupiny

·  je plně způsobilý k řízení motorového vozidla a nepožil před jízdou žádné alkoholické nápoje ani látky (např. omamné či psychotropní), které by ho vylučovaly z řízení motorových vozidel.

·  není mu známá žádná další okolnost, která by ho vylučovala z řízení motorových vozidel.(nemoc, zákaz činnosti atd.)

·  byl dealerem seznámen se způsobem používání vozidla

·  nebude provádět žádné zásahy na vozidle (zejména motoru, brzdách, kolech)

2. Dále se zájemce zavazuje:

·  dodržovat platné dopravní předpisy.

·  v případě dopravní nehody nebo poškození vozidla zajistit sepsání policejního protokolu.

·  uhradit ze složené kauce veškeré náklady pro případnou opravu poškozeného vozidla překračující pojistné plnění a plnou výši spoluúčasti.

·  dodržovat pokyny zaměstnanců dealerství spol. PEMM Brno, s r.o.

·  učinit veškerá opatření vedoucí ke znemožnění poškození nebo nadměrného znečištění vozidla nebo jeho součástí.

3. Kauce:

Zájemce o jízdu složí dealerovi kauci v příslušné výši. Částka bude vrácena v plné výši při předání vozidla zpět v nepoškozeném stavu po ukončení jízdy. V případě poškození vozidla bude kauce použita na pokrytí způsobených škod nebo na krytí spoluúčasti havarijního pojištění. Případná způsobená škoda bude vyčíslena dle ceníku náhradních dílů a servisních prací YAMAHA. Přijetí kauce je uživateli potvrzeno na zápůjční smlouvě, kde bude i přesně specifikován stav celku

Thursday the 25th - Free Joomla Template.
:.: